Bootstrap Slider


Tp.Vĩnh Long

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Tịnh Xá Ngọc Vi

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Vi (24/5 Khóm 1, P.3, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Thuận

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Thuận (8/1 Ngô Quyền, P2 TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Tân

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Tân (136/1 Phạm Hùng, K5, P.9, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Nhẫn

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Nhẫn (68 Đinh Tiên Hoàng, P.8, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Liên

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Liên (10 Ấp Tân Nhơn, Tân Hòa, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Hòa

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Hòa (22, ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa tp. Vĩnh Long Vĩnh Long, Việt Nam)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Chơn

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Chơn (275 Ấp Tân Phú, Tân Hòa, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Châu

Cập nhật: 20-11-2014

Tịnh Xá Ngọc Châu (23/18B Khóm 1, P.3, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Thiền Viện Ngọc Hạnh

Cập nhật: 20-11-2014

Thiền Viện Ngọc Hạnh (167/17 Phạm Hùng,Trường An, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết

Chùa Viên Giác

Cập nhật: 20-11-2014

Chùa Viên Giác (50/5 Trần Phú, P.4, TP Vĩnh Long)

Xem chi tiết
.