Bootstrap Slider


Quận 5

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Bửu Phước

Cập nhật: 05-12-2014

142 Phạm Hữu Chí,P.15, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Bửu Sơn

Cập nhật: 05-12-2014

24 Xóm Vôi,P.14, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Giác Tâm

Cập nhật: 05-12-2014

59/5 Thuận Kiều, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Từ Đức

Cập nhật: 05-12-2014

100/4C Hùng Vương,P.9, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Giác Thanh

Cập nhật: 05-12-2014

230/F8 bis Ngô Gia Tự,p.9, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Di Đà

Cập nhật: 05-12-2014

257 Trần Phú, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Quang Minh

Cập nhật: 05-12-2014

418 Trần Phú,p.7, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Quan Âm

Cập nhật: 05-12-2014

415/28 Trần Phú,p.7, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Thiên Tôn

Cập nhật: 05-12-2014

117/9 An Bình,P.6, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Phước Linh

Cập nhật: 05-12-2014

70 Nguyễn Thời Trung,P.6, Quận 5, TP.HCM

Xem chi tiết
.