Bootstrap Slider


Quận 6

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Long Hoa Cổ Tự

Cập nhật: 05-12-2014

60/7 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 1,P.Phú Mỹ, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Sắc Tứ Từ Ân

Cập nhật: 05-12-2014

23 Tân Hóa,P.14, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Kiển Phước

Cập nhật: 05-12-2014

80/3 Tân Hòa Đông,P.14, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Trung Tâm

Cập nhật: 05-12-2014

570/2F Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Trúc Lâm

Cập nhật: 05-12-2014

570/10 Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Thiền Lâm

Cập nhật: 05-12-2014

570/2 Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Lâm

Cập nhật: 05-12-2014

578/1 Hùng Vương,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Hòa

Cập nhật: 05-12-2014

13/18 Tân Hòa Đông,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Long Nguyên

Cập nhật: 05-12-2014

105 Bà Hom,P.13, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Thiền Đức

Cập nhật: 05-12-2014

716/1 Hậu Giang,P.12, Quận 6, TP.HCM

Xem chi tiết
.