Bootstrap Slider


Quận 7

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Tịnh Xá Ngọc Qui

Cập nhật: 06-12-2014

288/6 Hương lộ 34, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Ân

Cập nhật: 06-12-2014

13/20 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Kiều Đàm Ni Tự

Cập nhật: 06-12-2014

83/6 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Phước Thiện

Cập nhật: 06-12-2014

398/9 đường số 3, P.Tân Qui, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Tam Bửu

Cập nhật: 06-12-2014

78/4 Trần Xuân Soạn, khu Phố 4,P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Thiên Ân

Cập nhật: 06-12-2014

KC2 Liên Tỉnh Lộ 15, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Tân Long

Cập nhật: 06-12-2014

9-11/5 đường số 5, Khu Phố 2,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Thất Liên Hoa

Cập nhật: 06-12-2014

60/1 Khu Phố 2 Trần Xuân Soạn,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Linh Đức

Cập nhật: 06-12-2014

22/14 đường số 15,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết

Tu Viện Định Thành

Cập nhật: 06-12-2014

12/6 Khu Phố 2,P.Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM

Xem chi tiết
.