Bootstrap Slider


Tp Trà Vinh

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Lưỡng Xuyên

Cập nhật: 27-11-2014

Chùa tọa lạc ở số 3 đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Xem chi tiết
.