Bootstrap Slider


Quận 8

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Viên Giác

Cập nhật: 06-12-2014

01 An Dương Vương,p.16, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Thất Thường Quang

Cập nhật: 06-12-2014

2A Bến Phú Định,P.16, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Định Lâm

Cập nhật: 06-12-2014

8 Bến Phú Định,P.16, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Phổ Đà

Cập nhật: 06-12-2014

46 Lương Văn Can,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Pháp Tựu

Cập nhật: 06-12-2014

10/63 Bến Bình Đông (Sau Chợ Bình Đông),P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Pháp Thiền

Cập nhật: 06-12-2014

10/18 Bến Bình Đông,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Sơn

Cập nhật: 06-12-2014

361/19/2 Bến Bình Đông,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Tịnh Xá Ngọc Quang

Cập nhật: 06-12-2014

262 Bến Nguyễn Duy,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Long Thọ

Cập nhật: 06-12-2014

203/7A Nguyễn Duy,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết

Chùa Giác Quang

Cập nhật: 06-12-2014

47 Lương Văn can,P.15, Quận 8, TP.HCM

Xem chi tiết
.