Bootstrap Slider


Tp. Vinh

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Cần Linh

Cập nhật: 07-12-2014

Chùa Cần Linh thường được gọi là chùa Sư Nữ, tọa lạc ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông.

Xem chi tiết
.