Bootstrap Slider


Tp. Hà Tĩnh

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Hợp Tự

Cập nhật: 06-12-2014

Chùa tọa lạc tại khu phố Thành Đông 1, phường Tân Giang, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông.

Xem chi tiết
.