Bootstrap Slider


Tp. Hội An

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Cầu

Cập nhật: 07-12-2014

Cầu bắc ngang con lạch chảy ra sông Thu Bồn giáp ranh giữa hai đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú, thị xã Hội An, tỉnh QuảngNam.

Xem chi tiết
.