Bootstrap Slider


Tp. Cao Lãnh

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Cao Minh

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Cao Minh, QL 30, phường 11, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Xem chi tiết

Chùa Khánh An

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Khánh An (Đường 30-4, ấp 1, xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết

Chùa Hồng Liên

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Hồng Liên (Xã Tân Thuận Tây - Tp Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết

Chùa Bửu Lâm

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Bửu Lâm (rạch Cái Bèo, ấp 3, xã Bình Hàng Trung, tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết

Chùa Hòa Long

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Hòa Long (Phạm Hữu Lầu - Phường 4 - Tp Cao Lãnh)

Xem chi tiết
.