Bootstrap Slider


Tp. Phan Thiết

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Vạn Thiện

Cập nhật: 07-12-2014

Chùa tọa lạc ở đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 062.822891, 062.830645. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết

Chùa Phật Quang

Cập nhật: 06-12-2014

Chùa tọa lạc ở đường Trần Quang Khải, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 062.823826. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết

Chùa Phật Học

Cập nhật: 06-12-2014

Chùa tọa lạc ở số 33B đường Trần Phú, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 062.819550. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết
.