Bootstrap Slider


TX. Hồng Ngự

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Thiên Tế (Chùa Nhỏ)

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Thiên Tế (Chùa Nhỏ),Khóm An Thạnh,Thị Xã Hồng Ngự

Xem chi tiết

Chùa Thiên Phước (Chùa Lớn)

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Thiên Phước,Khóm An Thạnh,Thị Xã Hồng Ngự.Văn phòng BTS GHPGVN Thị Xã Hồng Ngự

Xem chi tiết

Chùa Thiên Quang

Cập nhật: 23-11-2014

Chùa Thiên Quang (Khóm Sở Thượng, Phường An Lạc, Thị Xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết
.