Bootstrap Slider


Huyện Châu Thành

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Bửu Nghiêm

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Bửu Nghiêm (ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết

Chùa Tam Bảo

Cập nhật: 22-11-2014

Cầu Nhan Mân Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp

Xem chi tiết

Chùa Phước Sanh

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Phước Sanh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp)

Xem chi tiết

Chùa Hội Phước

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Hội Phước (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Xem chi tiết

Chùa Phước Kiển

Cập nhật: 22-11-2014

Chùa Phước Kiển (xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.)

Xem chi tiết
.