Bootstrap Slider


Huyện Tiên Du

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Phật Tích

Cập nhật: 07-12-2014

Chùa Tọa Lạc tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết
.