Bootstrap Slider


Quận Hoàn Kiếm

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Đông Môn

Cập nhật: 09-12-2014

Chùa thường được gọi là chùa Cầu Đông, tọa lạc ở số 38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết

Chùa Lý Triều Quốc Sư

Cập nhật: 09-12-2014

Chùa Lý Triều Quốc Sư tọa lạc ở số 50 phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. ĐT: 04.8261010, 04.9287084. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết

Chùa Linh Quang

Cập nhật: 08-12-2014

Chùa thường được gọi là chùa Bà Đá, tọa lạc ở số 03 phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Xem chi tiết

Chùa Huyền Thiên

Cập nhật: 07-12-2014

Chùa tọa lạc ở số 54 phố Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Xưa chùa thuộc thôn Huyền Thiên, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương. Tên Hàng Khoai được gọi từ sau năm 1945.

Xem chi tiết
.