Bootstrap Slider


Huyện Thoại Sơn

Tất cả  Tịnh xá Thiền viện Tịnh Thất Nam Tông BắcTông

Chùa Linh Sơn

Cập nhật: 28-11-2014

Chùa thường được gọi là chùa Phật bốn tay, tọa lạc thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Xem chi tiết
.